Спомени за черното

София, февруари 1999 г.

Съдържание:

«Желания»
«Синя неделя»
«Настъплениетона прозата»
«На една непозната актриса»
«Мисловен блус»
«Стоях на моста»
«Сълза по зелените бузи на клоните»
«Когато стопаджиите се карат»
«Писмо»
«Антивоенно»

«Стар приятел»
«Хаотична поема»
«Паметник»
«Голото море»
«Есенна импресия»
«Пловдив»
«Тъжна гемия»
«В аквариума»
«Дори нощем»
«Всичко е много по-просто»
«Краката на дъжда са капките
«Картина»
«Умора»
«Баща ти гледа празните ти дрехи
«Вечерно стихотворение»
«Нощно стихотворение»
«Бяло стихотворение»
«Попътно стихотворение»
«Проблеми»
«Сутрешно стихотворение»
«Дъждовно стихотворение»
«Мъката»

«Щастливи сме през есента
«Приспивно стихотворение»
«Истински мъже»
«Гълъби»
«Косата ми»
«Конкурс за гладни гугутки»
«Моите спомени»
«Едно мое писмо от казармата»
«Хоризонта»
«Мечта»
«Размисли на чашка»
«Стихотворение за пясъка»
«Стихотворение за дъжда»
«Малката кибритопродавачка»
«Жълтата шума»
«Стихотворение за един моряк»
«Стихотворение за малкия триъгълник»
«Как си лежах в тревата»
«Градът в неделя»
«Пътуване по време на майски дъжд»
«Слънцето е есенен скитник»

«Бележка»
«Въпрос»
«Концерт за болка,хашиш и Флойд»
«Крайградски октомври»
«Есенно стихотворение»
«Скитник»
«Силует»

«Жени»
«Като прочетен вестник»
«Стихотворение за надеждата»
«На другия ден»
«Не е ли все едно»
«Куче»
«Нима не ти се иска»
«Обичай ме няколко пъти»

«Едно тяло»
«Начало»
«И понеже не исках»
«Шизофренично стихотворение»
«Бавният влак от годишни вагони»
«За хора без пушки»
«Стихотворение за времето»
«Луна и джаз»

[Назад] [Начало] [Напред]